Mion

» Mion

Najmanji, najlakši i najbrži kompaktni uređaj s integriranom upravljačkom jedinicom za zavarivanje na principu vrućeg zraka sa keramičkim grijačem.
- materijali PE-HD, PE-C, PP, PE-LD, PVC-P, PFA
- digitalni prikaz temperature, brzine i vremena rada
- elektronsko podešavanje temperature i brzine
- svi parametri se mogu lako podesiti na licu mjesta u ovisnosti o vrsti materijala
- osobito pogodan za tunele i bazene
- posjeduje protupožarnu zaštitu
- moguće ga je naručiti i s pokazivačem dodatnih funkcija

Prednosti keramičkog grijača:
- zavarivanje svih vrsta termoplastike bez zamjene grijača
- grijač se sam čisti
- raspodjela temperature na cijeloj površini materijala uvijek je jednaka podešenoj
- keramički grijač ima značajno veću spososbnost zavarivanja u odnosu na metalni
- garantira optimalan prijenos temperature s maksimalnim učinkom zavarivanja
- garantira veću brzinu zavarivanja i bolju kvalitetu vara
- otporan je na trošenje i habanje

Tehničke karakteristike:
- Težina: 5,5 kg s kablom od 5 m
- Napon: 230 V
- Frekvencija: 50-60 Hz
- Temperatura komore: 20 - 500 °C
- Snaga: 850 W
- Dimenzije: 200 x 200 x 210 mm
- Brzina zavarivanja: 0,9 - 3,0 m/min
- Širina vara: 20 - 40 mm
- Debljina preklapanje: maksimalno 95 mm
- Oznaka certifikata: CE
- Klasa zaštite: I