Mini CSP

» Mini CSP


- Jedinstvena kontrola temperature ekstrudata
- Ugrađena zaštita za hladni start
- Odvojena kontrola temperature  zraka i temperature ekstrudata
- lagan za rukovanje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MINI CSP:

kat. br.

V

W

kapacitet zavarivanja

vrste materijala

težina

Dimenzije

DX281.CSP

230 Volt

2640 Watt

0,5–1,6kg/h

Granulat PE,PP

5,5kg

510x100x370