1507 CS

1507 CS


- Jedinstvena mjerenja temperature
- Ugrađen hladni start zaštite zraka i ekstrudata
- Posebna regulaciju temperature zraka i ekstrudata
- Mala težina, lagan za rukovanje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 1507 CS:

kkat. br.

V

W

kapacitet zavarivanja

vrsta materijala-elektroda

težina

dimenzije aparata

DX258

230 V

3100 W

1,8 kg/h

4mm PE, PP

5,5KG

540x120x340

DX258,5

230 V

3100 W

1,8 kg/h

5mm PE, PP

5,5 kg

540x120x340

DX258,120

12O V

3100 W

1,8 kg/h

4mm PE, PP

5,5 kg

540x120x340

DX258.120.5

120 V

3100 W

1,8 kg/h

5mm PE,PP

5,5 kg

540x120x340