5002 CS

5002 CS


- jedinstvena kontrola temperature extrudata
- ugrađena zaštita za hladni start
- odvojena kontrola temperature zraka i extrudata
- lagan za upotrebu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 5002 CS:

Art.Nr.:

V

W

kapacitet zavarivanja

Vrste materijala

elektroda

težina

Dimenzije

DX210

230 Volt

5300 Watt

5,0kg/h

5mm PE, PP

11,8kg

660x126x448

DX210.400

400 Volt

5300 Watt

5,0kg/h