Dizne za zavarivanje

Dizne za zavarivanje

dizna sa širinom proreza 20 mm, za folije i cerade

 

dizna sa širinom proreza 20 mm, kut 60 stupnjeva

 

dizna sa širinom proreza 20 mm, kut 90 stupnjeva

 

dizna sa širinom proreza 30 mm

 

dizna sa širinom proreza 40 mm

 

dizna sa širinom proreza 40 mm, kut 60 stupnjeva

 

dizna sa širinom proreza 40 mm, perforirana

 

dizna sa širinom proreza 80 mm

 

dizna za brzo zavarivanje, okrugla, 3, 4, 5 mm

 

 

dizna za brzo zavarivanje, kvadratna

 

 

dizna za spajanje

 

 

dizna okrugla za brzo zavarivanje fi 5mm